Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkvetenskaplig teori och metod

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen består av två moment. Språkteori (7,5 hp) har som utgångspunkt att språket är både kognitiv förmåga och social/kulturell handling. Olika språkteorier lägger tonvikten på den ena eller andra sidan. Inom momentet studeras två perspektiv på språk (det kognitiva respektive det interaktionella perspektivet) samt hur perspektiven påverkar språkforskningens praktik.

Språkets dubbla natur som kognitiv förmåga och social handling innebär att metoder för att studera språk är många och tvärvetenskapliga. Momentet Språkvetenskapliga forskningsmetoder (7,5hp) studerar aktuella metoder för datainsamling och dataanalys inom språkforskning.

Anmälan och behörighet

Språkvetenskaplig teori och metod, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt nätbaserad med flexibel studietid. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ’Tekniska krav för nätkurser' på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Behörighetskrav

Gy: En B/6 samt Univ: 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-17541

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)