Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkvetenskaplig teori och metod

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Kursen består av två moment. Språkteori (7,5 hp) har som utgångspunkt att språket är både kognitiv förmåga och social/kulturell handling. Olika språkteorier lägger tonvikten på den ena eller andra sidan. Momentet ger dels en beskrivning av två perspektiv på språk (det kognitiva respektive det interaktionella perspektivet), dels en fördjupad beskrivning av centrala empiriska fenomen (fonologiska, syntaktiska och semantiska/pragmatiska) och de analytiska begrepp som används för att studera dessa.
Språkets dubbla natur som kognitiv förmåga och social handling innebär att metoder för att studera språk är många och tvärvetenskapliga. Momentet Språkvetenskapliga forskningsmetoder (7,5hp) ger en fördjupad beskrivning av aktuella metoder inom språkforskning, såsom metoder för datainsamling (intervju, observation, enkät, elicitering, informantarbete), metoder för att bygga upp och använda en korpus (inspelning, transkription, kodning, taggning) och experimentella metoder.

Anmälan och behörighet

Språkvetenskaplig teori och metod, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 augusti 2021

Slutar

16 januari 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs därför för att genomföra studierna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument

Behörighetskrav

Gy: En B/6 samt Univ: 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-17541

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)