Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Statistik B

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Stora mängder data och information samlas in överallt i samhället; av företag, myndigheter och organisationer. För att förstå vår omvärld och för att analysera och tolka dessa stora datamängder behövs statistiska metoder. Statistik är en vetenskap som handlar om att ställa frågor om omvärlden och besvara dem på ett vetenskapligt sätt.

Kursen följer upp kursen Statistik A genom breddning och fördjupning av statistisk teori och metod. Ett viktigt inslag är att ge den studerande träning i att praktiskt tillämpa de analystekniker som behandlas. Kurserna Statistik A och Statistik B är speciellt utformade för att passa som ett värdefullt komplement till studier i andra ämnen. Därtill fungerar kurserna som en utgångspunkt för fortsatta studier i statistik.

Kursen Statistik B består av fem moment:

Moment 1: Matematik för statistiker (7.5 hp)
Moment 2: Sannolikhetsteori och statistisk inferensteori (9 hp)
Moment 3: Statistisk och ekonometrisk modellering med R (7.5 hp)
Moment 4: Sampling: design och analys. (4 hp)
Moment 5: Inlämningsuppgift i sampling och modellering (2 hp)

Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan komma att ges på engelska.

Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan komma att ges på engelska.

Anmälan och behörighet

Statistik B, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Statistik A, 30 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 54 800 kr. Total studieavgift: 54 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-27808

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Maria Karlsson, studievägledare