Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistik B

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Stora mängder data och information samlas in överallt i samhället; av företag, myndigheter och organisationer. För att förstå vår omvärld och för att analysera och tolka dessa stora datamängder behövs statistiska metoder. Statistik är en vetenskap som handlar om att ställa frågor om omvärlden och besvara dem på ett vetenskapligt sätt.

Kursen följer upp kursen Statistik A genom breddning och fördjupning av statistisk teori och metod. Ett viktigt inslag är att ge den studerande träning i att praktiskt tillämpa de analystekniker som behandlas. Kurserna Statistik A och Statistik B är speciellt utformade för att passa som ett värdefullt komplement till studier i andra ämnen. Därtill fungerar kurserna som en utgångspunkt för fortsatta studier i statistik.

Kursen Statistik B består av fem moment:

Moment 1: Matematik för statistiker (7.5 hp)
Moment 2: Sannolikhetsteori och statistisk inferensteori (9 hp)
Moment 3: Statistisk och ekonometrisk modellering med R (7.5 hp)
Moment 4: Sampling: design och analys. (4 hp)
Moment 5: Inlämningsuppgift i sampling och modellering (2 hp)

Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan komma att ges på engelska.

Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan komma att ges på engelska.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Maria Karlsson, studievägledare