Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistik B1

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Stora mängder data och information samlas in överallt i samhället; av företag, myndigheter och organisationer. För att förstå vår omvärld och för att analysera och tolka dessa stora datamängder behövs statistiska metoder. Statistik är en vetenskap som handlar om att ställa frågor om omvärlden och besvara dem på ett vetenskapligt sätt.

Kursen följer upp kursen Statistik A genom breddning och fördjupning av statistisk teori och metod. Kurserna Statistik A och Statistik B (eller Statistik B1 och Statistisk B2) är speciellt utformade för att passa som ett värdefullt komplement till studier i andra ämnen. Därtill fungerar kurserna som en utgångspunkt för fortsatta studier i statistik.

Kursen Statistik B1 består av två moment:

Moment 1: Matematik för statistiker (7.5 hp)
Moment 2: Sannolikhetsteori och statistisk inferensteori (7.5 hp)

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)