Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistik B2

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Stora mängder data och information samlas in överallt i samhället; av företag, myndigheter och organisationer. För att förstå vår omvärld och för att analysera och tolka dessa stora datamängder behövs statistiska metoder. Statistik är en vetenskap som handlar om att ställa frågor om omvärlden och besvara dem på ett vetenskapligt sätt.

Kursen följer upp kursen Statistik B1 genom breddning och fördjupning av kunskaper om analystekniker. Ett viktigt inslag är att ge den studerande träning i att praktiskt tillämpa de analystekniker som behandlas. Kurserna Statistik A och Statistik B (eller Statistik B1 och Statistik B2) är speciellt utformade för att passa som ett värdefullt komplement till studier i andra ämnen. Därtill fungerar kurserna som en utgångspunkt för fortsatta studier i statistik.

Kursen Statistik B2 består av tre moment:

Moment 1: Statistisk och ekonometrisk modellering med R (9 hp)
Moment 2: Sampling: design och analys. (4 hp)
Moment 3: Inlämningsuppgift i sampling och modellering (2 hp)
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)