Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistik för farmaceuter

  • Antal högskolepoäng 3 hp

Om kursen

I kursen behandlas grundläggande statistiska begrepp såsom sannolikhet, population, stickprov och normalfördelning. Vidare ingår de vanligaste läges-, spridnings- och beroendemåtten samt en introduktion till statistisk slutledning (inferens). Speciell tonvikt ligger på beskrivande (deskriptiv) statistik. För statistiska beräkningar och skapande av grafer används MS Excel. För att belysa statistikens betydelse inom farmacin används exempel från praxis och från vetenskapliga artiklar inom farmaci och medicin.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Matematik och matematisk statistik
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman