Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Statistik och dataanalys - Konsten att lära från data

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Stora mängder data och information samlas in överallt i samhället; av företag, myndigheter och organisationer. För att förstå vår omvärld och för att analysera och tolka dessa stora datamängder behövs statistiska metoder. Statistik är en vetenskap som handlar om att ställa frågor om omvärlden och besvara dem på ett vetenskapligt sätt.

Under kursen behandlas de grundläggande stegen i en statistisk undersökning, metoder för att grafiskt eller numeriskt beskriva data,  metoder för att dra slutsatser om populationer utifrån stickprov, metoder för punktskattning, konfidensintervall och hypotesprövning samt metoder för att beskriva och analysera samband mellan två variabler. Stor vikt läggs vid förståelse av viktiga statistiska begrepp. Under kursen ges exempel på hur statistiska metoder används i olika tillämpningssituationer och på vetenskapliga studier där enklare statistiska dataanalyser används. Utförande av enklare statistiska analyser med hjälp av relevant programvara, samt tolkning av erhållna resultat kommer att vara ett frekvent inslag under momentet.

Kursen har inga fysiska träffar och går på halvfart. Kursen kommer att genomföras med hjälp av en nätbaserad lärplattform. Kursen kräver tillgång till dator och internetuppkoppling.

Denna kurs överlappar delvis kurserna 2ST004, 2ST005 och kan därför inte kan tas med i examen tillsammans med någon av dessa kurser.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)