Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistisk fysik 1 C

  • Antal högskolepoäng 4,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper i statistisk fysik och dess tillämpningar samt en förståelse för sambandet mellan den makroskopiska och mikroskopiska beskrivningen av materiens termiska egenskaper. Kursen omfattar mikrokanonisk, kanonisk och stor kanonisk ensemble, svartkroppsstrålning, kemisk potential och diffusiv jämvikt, Fermi-Dirac- och Bose-Einstein-statistik, Gibbs fria energi, kemisk jämvikt och massverkans lag.

Anmälan och behörighet

Statistisk fysik 1 C, 4,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

21 januari 2019

Slutar

3 mars 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs Termodynamik (5FY083, 6 hp) och Kvantmekanik 1 (5FY053, 6 hp), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-53125

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Claude Dion