Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistisk programmering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Ges även på distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

I statistiskt arbete krävs ofta specifika analyser som inte kan göras genom att använda vanligt förekommande menybaserade statistiska datorprogram. Vid sådana tillfällen kommer programmerings­kunskaper väl till pass. Kursens syfte är att ge en introduktion till sådan statistisk programmering Kursen bygger på den statistiska arbets- och programmeringsmiljön R, i vilken det stat­istiska programmeringsspråket S är implementerat. Denna statistiska arbetsmiljö är på god väg att bli en de facto standard för professionella statistiker. Programmet finns för gratis nerladdning (under GPL-licens) och studenten lär sig att själv ladda ner och installera programmet. Kursen in­leds med en översikt av bakgrunden till R som följs av en introduktion till hur man importerar och exporterar data, hanterar olika datatyper, skapar och använder skript, sparar data och resultat, skapar och lagrar bilder samt hur data kan manipuleras i R med logiska operatorer. Vidare ges en översikt av implementerade analysmetoder, exempelvis metoder för hypotesprövning, ANOVA och linjär regression. Den senare delen av kursen behandlar funktioner, optimering av kod, implemente­ring av C-kod  samt hur man skapar egna R-paket.

Anmälan och behörighet

Statistisk programmering, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

3 november 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 60 hp i statistik och/eller matematisk statistik, eller motsvarande kunskaper, Engelska B (Engelska/6).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-27807

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

2 september 2019

Slutar

3 november 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 60 hp i statistik och/eller matematisk statistik, eller motsvarande kunskaper, Engelska B (Engelska/6).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-27814

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Maria Karlsson, studievägledare