Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistiska metoder i genetik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Kursen innehåller tekniker för analys av genomiska data. Första delen behandlar metoder för att annotera genomiska sekvenser – att beskriva egenskaper och strukturer hos ett genom. Här behandlar vi metoder för att hitta gener och bestämma likhet mellan sekvenser. Gömda Markov modeller ligger till grund för flera av de metoder som beskrivs.
Den andra delen behandlar olika typer av genetisk evolution. Vi behandlar metoder för att studera genetisk variation inom och mellan arter, evolution och rekonstruering av evolutionära mekanismer. Här går vi igenom Jukes-Cantor och Kimura 2-parameter modeller, Ka/Ks kvot och fylogenetiska träd.
I kursens tredje del behandlar vi metoder för analys av microarraydata, både för cDNA och short-oligo arrayer.
Kursen är uppbyggd kring ett antal biologiska exempel. Under kursen analyseras data med hjälp av olika programpaket (t.ex. BLAST och bioconductor). En viktig del av kursen är att göra studenterna förtrogna med dessa programpaket. Obligatoriska datorlaborationer ingår. 

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik. Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik.

Anmälan och behörighet

Statistiska metoder i genetik, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

16 januari 2023

Slutar

21 mars 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande minst 15 hp i matematik statistik eller 90 hp inkluderande minst 7,5 hp i matematisk statistik och någon av kurserna Genetik och genteknik (5MO018), Genexpression (5MO019), Strukturbiologi (5MO022) eller Bioinformatik och genomanalys (5MO020) eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-58305

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 september 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 oktober 2022.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman