Hoppa direkt till innehållet
printicon

Studie- och yrkesvägledningens grunder

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller en översikt av studie- och yrkesvägledningens utveckling och dess roll i samhället samt det svenska utbildningsväsendets organisation. Kursen behandlar metoder och modeller för vägledning, samt träning i kommunikationsfärdigheter. Studie- och yrkesvägledning studeras utifrån olika perspektiv och styrdokument. Dessutom ingår teorier som ligger till grund för förståelse och analys av fenomen i människors karriärutveckling, studie- och yrkesvägledande samtal samt information/undervisning. I kursen introduceras karriärportfölj i syfte att reflektera och dokumentera individuell karriärutveckling under studietiden som stöd till ökad självkännedom.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Westergren, studieadministratör