Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Studie- och yrkesvägledningens praktik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Med utgångspunkt i tidigare genomgångna kurser, aktuella och relevanta styrdokument och anvisningar på skolans område, studeras och tillämpas planering, genomförande och utvärdering av egna insatser i den studie- och yrkesvägledande verksamheten på praktikplatsen, med särskild tonvikt på enskild karriärvägledning, karriärvägledning i grupp och information/undervisning. Ett väsentligt inslag i kursen är att analysera och bearbeta erfarenheter under praktiken med stöd av aktuell vägledningsforskning, karriärteorier och styrdokument. Resultatet av denna analys och bearbetning utgör grund för att utveckla idéer och strategier beträffande den kommande professionella yrkesrollen. Dokumentation av erfarenheter redovisas i form av en portfolio.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)