Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska för åk 4-6, kurs 1

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar undervisningsstrategier för utveckling av språk-, skriv- och läsutveckling med fokus på åk 4-6. Läsförståelse och textbearbetning av olika texttyper samt skrivande i olika genrer behandlas och problematiseras. Språksociologi och kommunikationens och språkmiljöns inverkan på elevers lärande och språkutveckling ingår samt planering av goda lärmiljöer för elevers första- och andraspråksutveckling. IKT och estetiska lärprocesser behandlas i samband med skriftspråkslärande.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)