Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska för F-3, kurs 3

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens centrala innehåll utgörs av forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Kursen behandlar temainriktade arbetssätt med stöd av estetiska lärprocesser och digitala verktyg. Studenterna planerar, skriver och utvärderar egna utvecklingsarbeten med fokus på läs- och skrivutveckling där litteratur och processinriktat skrivande utgör basen för arbetet. Den studerandes eget skrivande och utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt behandlas.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)