"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska som andraspråk A, Det flerspråkiga klassrummet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

I den här kursen studerar du språk, kulturer, etniciteter och identiteter ur ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Fokus ligger på svenska förhållanden och relationen mellan migration, mobilitet och flerspråkighet i en svensk kontext. Ämnet svenska som andraspråk i olika utbildningskontexter presenteras, och du får möjlighet att reflektera över ditt eget förhållningssätt till flerspråkighet i ett mångkulturellt samhälle.

 

Kursen vänder sig i första hand till lärare och blivande lärare i SFI, grundskola och gymnasium.

Anmälan och behörighet

Svenska som andraspråk A, Det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Antal övriga träffar

2 st

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är delvis nätbaserad. Två obligatoriska campusförlagda träffar ingår, samt två ytterligare träffar. Varje träff omfattar en dag, 10-16. I övrigt är studietiden flexibel. Tillgång till dator krävs för att kunna fullgöra kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ’Tekniska krav för nätkurser’ på www.sprak.umu.se/student/dokument. Närmare information om kursen återfinns i det välkomstbrev som publiceras omkring vecka 27.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-71830

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)