Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Svenska som andraspråk A, Det flerspråkiga klassrummet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

I den här kursen studerar du språk, kulturer, etniciteter och identiteter ur ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Fokus ligger på svenska förhållanden och relationen mellan migration, mobilitet och flerspråkighet i en svensk kontext. Ämnet svenska som andraspråk i olika utbildningskontexter presenteras, och du får möjlighet att reflektera över ditt eget förhållningssätt till flerspråkighet i ett mångkulturellt samhälle.
 
Kursen vänder sig i första hand till lärare och blivande lärare i SFI, grundskola och gymnasium.

Anmälan och behörighet

Svenska som andraspråk A, Det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 augusti 2021

Slutar

16 januari 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

1 st

Antal övriga fysiska träffar

1 st

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är till största delen nätbaserad. I kursen ingår en obligatorisk träff och en ytterligare träff. Övriga träffar genomförs via internet. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs för att kunna genomföra kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Varje träff är en dag (10-16).

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-71830

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)