"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska som andraspråk B

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen bygger på Svenska som andraspråk A och syftar till fördjupning av teoretiska och didaktiska perspektiv på flerspråkighet och lärande. Delkurserna behandlar skrivdidaktik för andraspråksklassrummet, andraspråkselevers läs-, skriv- och kunskapsutveckling, bedömning av andraspråksutveckling samt de kognitiva och sociala processer som ligger bakom flerspråkig utveckling.

Kursen vänder sig i första hand till lärare och blivande lärare i SFI, grundskola och gymnasium.

Anmälan och behörighet

Svenska som andraspråk B, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp imom intervallet 1 -30 hp i svenska som andraspråk, vari ska ingå 10 hp grammatik och fonologi, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-71800

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)