Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Swedish Social Welfare in Comparative Perspective, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish Social Welfare in Comparative Perspective

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 2SA003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Established by the Board of the Department of Social Work, 2007-12-21

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-10

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.