Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Teknik för hållbar utveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen ges en kunskapsmässig grund för att den studerande i sin framtida yrkesverksamhet som ingenjör ska kunna bidra till en utveckling mot ett hållbart samhälle. Kursen utgår från en definition av hållbar utveckling ur tre aspekter: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Ett valbart teknikområde exemplifierar teknikens roll.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare