Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen innehåller ett utvecklingsprojekt inom något av områdena Elektronik, Datorteknik, Datakommunikation eller
Webbteknik. Kursen har fokus på teknikutvecklingsprocessen, ämnesmässig fördjupning och förmågan att arbeta i större
projekt. Arbetet genomförs i ett hållbart och företagsekonomiskt perspektiv och dessa perspektiv influerar projektval,
projektets genomförande och redovisningen. I kursen kommer grundbegrepp och grundläggande metoder inom
entreprenörskap, affärsutveckling och kvalitetsteknik att introduceras liksom begrepp och metoder relaterade till teknik för
hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Förstudie och problembeskrivning, 5 hp (Prestudy, 5 ECTS);
2. Teknikprojekt, 10 hp (Technology, 10 ECTS).

 

Anmälan och behörighet

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp avklarade studier i huvudområdet elektronik.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-54218

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)