Hoppa direkt till innehållet
printicon

Teoretisk geoekologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i något eller några delområden i ämnet geovetenskap/naturgeografi. Dessutom syftar kursen till att ge fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik, att öka förmågan till kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur samt att självständigt sammanställa kunskapsläget inom det aktuella delområdet.

Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kursen ges av
EMG - Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktpersoner för kursen är:
Hans Ivarsson, kursansvarig