"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teori och management inom hälsopromotion

  • Antal högskolepoäng 5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Syftet med kursen är att studenterna ska utveckla fördjupad kunskap inom området hälsopromotion och hälsofrämjande arbete samt färdighet i att planera, genomföra och utvärdera insatser för att förbättra hälsan i befolkningen eller hos specifika grupper. I kursen behandlas centrala koncept och begrepp inom hälsopromotionsområdet. Teorier och metoder för hälsofrämjande arbete tillämpas även med utgångpunkt i rådande forskning och med fokus på individuella, organisatoriska och strukturella perspektiv.

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden och ges i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och hemuppgifter. All undervisningen sker på engelska.

Anmälan och behörighet

Teori och management inom hälsopromotion, 5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

27 februari 2023

Slutar

19 mars 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 12 367 kr. Total studieavgift: 12 367 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-30411

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

27 februari 2023

Slutar

19 mars 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 12 367 kr. Total studieavgift: 12 367 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F3041

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 augusti 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Eva Selin