Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik

  • Antal högskolepoäng 20 hp

Om kursen

Moment 1
Teorier, modeller och metoder för vägledning, 7,5 hp 

Den studerande ska under momentet förbereda sig inför det praktiska arbetet inom det obligatoriska skolväsendet genom att ha kunskaper om modeller och metoder för personlig studie- och yrkesvägledning samt teorier som ligger till grund för dessa. Utifrån olika modeller genomförs och analyseras färdigheter i vägledningssamtal. Studenten ska även utveckla förmågan att planera lektioner utifrån teorier och metoder som ingår i momentet. Centrala etiska principer för vägledning, vikten av ett adekvat bemötande av elever samt tillägnande av ett relevant yrkesspråk och professionellt förhållningssätt för vägledning behandlas också.

Moment 2
Vägledning och dess praktiska tillämning i skolan, 12,5 hp 

Den studerande ska i praktiskt arbete inom det obligatoriska skolväsendet pröva, utveckla och befästa sina kunskaper och färdigheter avseende studie- och yrkesvägledarens arbete med fokus på personlig vägledning. Praktiken syftar också att utgöra en viktig grund för fortsatta teoretiska studier. Dessutom ingår att genomföra lektioner utifrån teorier och metoder.. Vidare skall den studerande kartlägga praktikskolans arbete med elever i svårigheter samt studie- och yrkesvägledarens arbete med elever utifrån skillnader i social bakgrund, kön och etnisk tillhörighet. Kunskaper om och erfarenheter av elever i svårigheter samt studie- och yrkesvägledning utifrån klass, kön och etnicitet utgör en grund för kommande kurser som fördjupar dessa kunskapsområden. I momentet ingår även att studera den lokala styrningen av studie- och yrkesvägledningsverksamheten och studie- och yrkesvägledarens uppdrag att stödja den övriga personalens arbete med studie- och yrkesorienterande uppgifter. Under praktiken har den studerande till uppgift att dokumentera och sammanställa sin kunskaps- och erfarenhetsutvecklig i form av en karriärportfölj.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Westergren, studieadministratör