Hoppa direkt till innehållet

Textila uttryck II

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2016

Om kursen

Kursen skall fördjupa de studerandes förmåga att gestalta idéer i egna textila uttryck. Tyngdpunkt läggs på utforskande arbete där designprocessens alla delar bearbetas. Studierna genomförs tematiskt och ett personligt valt fördjupningsarbete ingår. Kursen ges även som specialisering inom lärarutbildningen. 6 obligatoriska träffar (3 per termin).

Anmälan och behörighet

Textila uttryck II, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2016 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2016, vecka 35

Slutar

Vecka 22, 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans via internet

Antal obligatoriska träffar

6 st

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

6 träffar i Umeå som är obligatoriska

Behörighetskrav

Textil 30 hp

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-67201

Anmälan

Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Karin Lundström

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen