Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad fördjupningskurs i immunologi, 30 hp

Engelskt namn: Applicational advanced course in immunology

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 3IM010

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Immunologi

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2007-11-27

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs minst 5 genomgångna terminer på molekylärbiologi, biomedicin-, biolog-, läkar- eller tandläkarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet eller civilingenjörsprogrammen i teknisk biologi eller bioteknik och genomik eller motsvarande. För tillträde till denna kurs krävs genomgången fördjupningskurs i immunologi 15 hp.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.