"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillämpad laboratoriemetodik I

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Modul 1: Modulen är förlagd till klinisk verksamhet inom Region Västerbotten eller vid kliniska laboratorier i Norra sjukvårdsregionen. VFU är i huvudsak förlagd till klinisk verksamhet inom laboratoriemedicin med laboratoriemetodik som omfattar analyser av bland annat vävnader, faeces, urin, blod och andra kroppsvätskor. Vidare ingår förståelse för provtagning, provhantering, analysprinciper och -instrument samt kvalitetssäkring och arbetsmiljö. Skriva ett prospekt rörande förbättringsarbete inom området, samla in nulägesdata och föreslå förbättringsaktiviteter.

Modul 2: Modulen omfattar teori inom laboratoriemetodik, individuellt laborativt arbete, redovisningar samt praktisk individuell examination

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Karin Emanuelsson