Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Tyska, Nybörjarkurs I

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en ren nybörjarkurs i tyska och vänder sig således till dem som inte tidigare läst tyska. Den motsvarar, vad språkfärdigheten beträffar, tyska steg 1 enligt senaste kursplaner för gymnasieskolan. Inom kursen tränas de fyra språkliga färdigheterna (tala, läsa, höra och skriva) genom lämpliga övningar. Vidare introduceras grundläggande fakta om de tyskspråkiga länderna och deras kultur.
 

På höstterminen är kursen campusförlagd, på vårterminen helt nätbaserad. Närmare information ges under fliken "Tillfällen och anmälan".

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för språkstudier