Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Tyska, Nybörjarkurs II

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig dels till dem som i skolan läst lite tyska (steg 1), dels till dem som genomgått Tyska, Nybörjarkurs I. Den motsvarar, vad språkfärdigheten beträffar, tyska steg 2 enligt senaste kursplaner för gymnasieskolan.
I kursen ingår muntliga och skriftliga övningar för att förbättra de språkliga färdigheterna. Kulturella likheter och olikheter mellan de svenska och tyska språkområdena tas upp.

På höstterminen är kursen campusförlagd, på vårterminen helt nätbaserad. Närmare information ges under fliken "Tillfällen och anmälan".

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för språkstudier