Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Undervisning för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursen innehåller fördjupade studier om elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter med teoretisk förankring i språkpsykologiska och specialpedagogiska perspektiv. Stort utrymme ägnas evidensbaserade pedagogiska arbetssätt och metoder som främjar lärandet för elever i behov av särskilt stöd. I kursen behandlas även hur skolan och pedagogen i samverkan med andra verksamheter och professioner kan ge stöd och utmaning till elever.

Anmälan och behörighet

Undervisning för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

14 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Antal övriga fysiska träffar

1 st

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Varje träff omfattar 1 dag (måndag).

Behörighetskrav

Univ: Ett av följande alternativ: 1) lärarexamen eller 2) lägst 180 hp inom lärarutbildning vari ska ingå minst 6 hp verksamhetsförlagd utbildning
Gy: Engelska B/6 och Svenska B alternativt Svenska som andraspråk

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-61333

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)