Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling - Utvecklingsstörning

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen behandlas speciallärarens uppdrag när det gäller att självständigt och i samarbete med andra planera och genomföra undervisning för elever med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Vidare behandlas undervisning och kunskapsutveckling inom de ämnen/ämnesområden som ingår i kursplaner för grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Helen Andersson