Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning, arbete och arbetsmarknad

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till relationen mellan utbildning, arbete, arbetsmarknad och levnadsförhållanden ur både ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Teoribildning och aktuell empirisk forskning lyfts fram liksom angränsande metodfrågor. Under kursen utvecklar studenterna kunskaper inom forskningsområdet liksom generella färdigheter i muntlig presentation, kritisk granskning och olika former av vetenskaplig framställning.

Kursen ges på engelska.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen