"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningens villkor och samhälleliga funktion (UVK)

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

I den här kursen studerar du lärarens uppdrag och den svenska skolans organisation och styrning. Du får lära dig om hur det svenska utbildningssystemet vuxit fram och om skolans och förskolans demokratiuppdrag. Du får i kursen lära dig om och diskutera begreppen demokrati, mänskliga rättigheter, värdegrund, och hållbarutveckling i relation till skolans praktik och relevanta teoretiska utgångspunkter.

 

Kursen är lämplig för dig som vill börja arbeta i skola eller som redan arbetar som obehörig i skolväsendet och vill ta ett steg mot en lärarexamen.

Anmälan och behörighet

Utbildningens villkor och samhälleliga funktion (UVK), 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

16 januari 2023

Slutar

21 mars 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

1 st

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs på distans med en digital sammankomst i mitten av kursen. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, egna litteraturstudier, gruppövningar och handledning via en nätbaserad lärplattform. De studerandes lokala villkor och inriktning utgör viktiga utgångspunkter för uppgifter i kursen. Kursen examineras fortlöpande med individuella skriftliga inlämningsuppgifter och i samband med obligatoriska seminarier samt genom en nätbaserad gruppövning. I kursen finns obligatoriska inslag som kräver närvaro.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 15 775 kr. Total studieavgift: 15 775 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-68722

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)