Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Utbildningens villkor och samhälleliga funktion (UVK)

Välkommen! Här hittar du den information som du behöver för att komma igång. Jag som är kursansvarig lärare heter Ron Mahieu. Om du har frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig eller vår studieadministratör Christina Sander Nordin. Du hittar våra kontaktuppgifter under ”Kontakta oss”. Vi hälsar dig varmt välkommen och hoppas att du ska få en mycket givande studietid här på Umeå universitet!

Så här börjar du

Om kursen

 • Kursens innehåll

  I denna inledande kurs börjar vi med skolans och lärares uppdrag. Vilka villkor finns för lärarprofessionen, undervisningen och elevers lärande? Vad innebär det att arbeta som lärare och fostra elever till att bli demokratiska samhällsmedborgare och arbeta med skolans värdegrundsfrågor? Vi kommer att diskutera och problematisera olika begrepp i relation till relevanta teoretiska utgångspunkter och skolans verksamhet. Skolans utveckling sker i ett samhälle som ständigt förändras. För att förstå dagens skola behöver vi närmare studera det svenska utbildningssystemet och dess historiska utveckling, men även skolans organisation och styrning. Vilka villkor finns, och vad är utbildningens funktion i samhället? Kursen utgör en grund för att senare under utbildningen fördjupas och därutöver tillämpas i den pedagogiska praktiken.

  Fäll ihop
 • Kursens upplägg

  Kursen ges helt på distans HT22 med ett flertal digitala kursträffar via Zoom. De Zoom-länkar som kommer att användas presenteras i Canvas. Undervisningen sker i form av introducerande föreläsningar, diskussioner och seminarier. Kurslitteraturens innehåll bearbetas i varierande former för att förbereda dig inför det kommande läraruppdraget. Kursen bygger till stor del på självstudier och bearbetning av litteratur och kursinnehållet, till exempel med stöd av kurssidan på kursplattformen Canvas.

  Kursen bygger på följande teman:
  Tema 1: Lärarperspektivet, och skolans värdegrund 

  Tema 2: Det svenska skolväsendets historiska utveckling och reformer 

  Tema 3: Skolans organisation och styrning 

  Fäll ihop
 • Kontakta oss

  Hör gärna av dig till oss om du har funderingar kring något som rör kursen.

  Frågor om kursens innehåll eller upplägg kan du ställa till mig som kursansvarig: Ron Mahieu

  Frågor av administrativ karaktär kan du ställa till vår studieadministratör Christina Sander Nordin.

  Återigen, varmt välkommen till kursen!
  Med vänlig hälsning
  Ron Mahieu

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)