"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Kursen behandlar en introduktion och kritisk analys av det utbildningspolitiska fältet. Den innehåller en översikt av utbildningspolicys på internationell och nationell nivå. I kursen studeras relationerna mellan politiska sammanhang, processer och resultat, och dessa illustreras med hjälp av konkreta exempel på europeiska och svenska policys. Kursen presenterar och analyserar policyforskning och reflekterar över kopplingarna mellan utbildningspolicy och pedagogisk verksamhet. Mer specifikt är kursen strukturerad utifrån: att förstå utbildningspolicy, hur den genomförs och mottas i skolan; vilka värden utbildningspolicys representerar och hur dessa förmedlas i utbildningsinstitutioner samt vad politik och forskning om politik innebär för lärare och elever. I kursen används fallstudier för att analysera dessa teman, baserade på forskning inom följande områden:

  • Marknadsorientering och privatisering av skolan.
  • Inklusion i lärarutbildning och utbildning.
  • Förändrad utbildningsstyrning inom EU och internationella organisationers roll i utbildningspolitiken.

Kursen vänder sig till alla som har intresse för utbildningspolitiska frågor.
Kursen ges på engelska som campuskurs.

Anmälan och behörighet

Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

15 januari 2024

Slutar

14 februari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Tidigare högskolestudier om 90 hp. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-68734

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 september 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

Startar

15 januari 2024

Slutar

14 februari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Tidigare högskolestudier om 90 hp. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F6864

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 augusti 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)