Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildningsvetenskap i pedagogisk praktik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Hur styrs skolan? Vad betyder decentralisering och mål- och resultatstyrning?  Hur kan vi bättre förstå och använda oss av summativ bedömning, formativ bedömning och utvärdering i skolan? Hur kan utmaningar för lärande förstås i relation till kränkande handlingar, barns och ungas identitetsskapande och sociala medier? Det är några av de frågor som behandlas i den här magisterkursen. 

Med ett brett och djupt fokus på skolan består denna magisterkurs av tre delar:
  1. Hur skolan organiseras och styrs
  2. Olika former och tillämpningar av bedömningar och utvärderingar samt aspekter som påverkar deras kvalitet
  3. Utmaningar för lärande, såsom mobbning, kränkande handlingar, barns och ungas identitetsarbete samt skolans arbete med värdegrund i ett föränderligt samhälle
Mer om kursen framgår i kursplanen nedan.

Anmälan och behörighet

Utbildningsvetenskap i pedagogisk praktik, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Förutom kursens tre obligatoriska sammankomster bedrivs all övrig undervisning och kommunikation i form av individuella och gruppbaserade uppgifter via webben. Kursdeltagarna ska därför ha tillgång till internetansluten dator.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande (lärare, förskollärare, fritidspedagog, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare etc) och ett examensarbete motsvarande 15 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-68604

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Westergren, studieadministratör