Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK)

  • Antal högskolepoäng 8 hp

Om kursen

I kursen fördjupas perspektiv på kunskaps- och vetenskapsteori relaterat till didaktiska överväganden i förskoleverksamhet. Ett särskilt fokus läggs på kunskapsöversikter med aktuell forskning, hur de är sammanställda och hur denna samlade kunskap kan användas i, och ligga till grund för, den pedagogiska verksamheten. Med stöd i utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk forskning, bearbetas hur aktiviteter kan planeras och analyseras för att möjliggöra alla barns utveckling och lärande. Dessutom behandlas hur en vetenskaplig undersökning som bygger på intervju kan planeras och genomföras, samt principiella frågor kring upplägg och skrivande av en vetenskaplig rapport. I kursen ingår även förskollärares ledarskap med fokus på strategier för hantering av konflikter.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström