"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK)

  • Antal högskolepoäng 8 hp

Om kursen

I kursen introduceras läroplansteori och studeras tillsammans med fördjupade didaktiska perspektiv på lärares arbete i grundskolan. Lärandeteorier fördjupas utifrån pedagogiska och utvecklingspsykologiska perspektiv för att kunna användas som planerings- och analysverktyg av elevers lärande på både grupp och individnivå.  Under kursen genomför studenterna en mindre studie och skriver en vetenskaplig rapport där utbildningsvetenskapliga begrepp används för analys av didaktiska processer. Pedagogiskt ledarskap studeras och praktiseras med fokus på strategier för konflikthantering. Röst och tal skall ingå för f-3 och 4-6 lärare eftersom det är ett viktigt arbetsverktyg i undervisningen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare