"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande (UVK), 8 hp

Engelskt namn: Educational science, Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2024-01-08 till 2024-06-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE331

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2024-01-22

Reviderad av: Prefekten, 2024-01-22

Behörighetskrav

Ämneslärare som profession (UVK), 6 hp, Lärande och undervisning (UVK), 7,5 hp, Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UVK), 7,5 hp samt Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UVK), 7,5 hp eller motsvarande

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.