Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursen ger en fördjupad insikt i begreppet utomhuspedagogik, ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Kursen innehåller även tvärvetenskapliga studier av naturen och kulturlandskapet och människans nyttjande av olika miljöer för olika ändamål i ett kulturhistoriskt och hållbarhetsperspektiv. Vidare tar de olika områdenas studier utgångspunkt i företeelser i utomhusmiljön. Inom det naturvetenskapliga området sker en fördjupning av artkunskap t ex fåglar och växter samt ekologiska begrepp och modeller. Genom aktivt friluftsliv bearbetas
ledarskapsområdet, gruppdynamik, livsstil och hälsa både praktiskt och utifrån vetenskaplig litteratur. I didaktiska övningar, exkursioner och övernattningar får naturen även inspirera till undervisning/aktiviteter inom förskolans/skolans övriga ämnesområden. Kursens innehåll fördjupar därmed frågor om vad undervisning är och hur och varför lärande sker. Vetenskapliga forskningsfrågor inom det utomhuspedagogiska området bearbetas och dokumenteras i en forskningsrapport.

Anmälan och behörighet

Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 25%

Behörighetskrav

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier, samt avklarade högskolestudier om 90 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning eller allmänt utbildningsområde inom lärar- eller
förskollärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-61703

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)