Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utomhuspedagogik och naturvetenskap - Sommar

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika ämnesområden utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Utforskande arbetssätt och kreativa sätt att lösa problem används vidare i en variation av aktiviteter och arbetsformer för att stimulera lärande och alternativa sätt att nå måluppfyllelse. Naturen, vår historia och samhället får inspirera till undervisning som präglas av tvärvetenskap i ämnen såsom biologi, kemi, fysik, matematik, teknik, historia och samhällsvetenskap. Inom det naturvetenskapliga området, behandlas bland annat artkunskap samt ekologiska begrepp och modeller i fält, för att belysa hur naturen och människan ömsesidigt påverkar varandra. I didaktiska övningar, exkursioner och övernattningar utomhus får naturen även inspirera till undervisning/aktiviteter inom förskolans/skolans övriga ämnesområden. Vidare ingår, i kursens senare del, en fjällvandring med övernattning i tält. Genom aktivt friluftsliv bearbetas ledarskap och gruppdynamik. Kursens innehåll kopplas samman med didaktiska frågor om vad undervisning är och hur och varför lärande sker.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)