Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete

  • Antal högskolepoäng 22,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar teorier om ledarskap, förändringsarbete samt utvärdering och bedömning. I kursen används teorierna som verktyg för att beskriva, analysera och kritisk granska olika mångkulturella miljöer på organisations-, grupp- och individnivå. Kursen omfattar även metoder, modeller och strategier i syfte att identifiera möjligheter och hinder inom det specialpedagogiska fältet samt den egna professionella kunskapsbildningen. Teorier, modeller och strategier för professionella samtal behandlas relaterat till förändringsarbete i specialpedagogiska sammanhang.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Helen Andersson