Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete

  • Antal högskolepoäng 22,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursen behandlar teorier om ledarskap, förändringsarbete samt utvärdering och bedömning. I kursen används teorierna som verktyg för att beskriva, analysera och kritisk granska olika mångkulturella miljöer på organisations-, grupp- och individnivå. Kursen omfattar även metoder, modeller och strategier i syfte att identifiera möjligheter och hinder inom det specialpedagogiska fältet samt den egna professionella kunskapsbildningen. Teorier, modeller och strategier för professionella samtal behandlas relaterat till förändringsarbete i specialpedagogiska sammanhang.

Anmälan och behörighet

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete, 22,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

17 februari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

Under kursen planeras 2-3 träffar.

Behörighetskrav

Lägst betyget G på kursen Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt lägst betyget G på moment 1 och 2 i kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-72019

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Helen Andersson