Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Verksamhetsanknutna studier

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Under denna kurs integreras genusvetenskapliga och erfarenhetsbaserade kunskaper. En stor del av kursen består av verksamhetsanknutna studier i offentlig, privat eller ideell verksamhet. Kursen examineras genom obligatoriska uppgifter under kursens gång och en avslutande individuell skrivuppgift. Skrivuppgiften avser valfri genusvetenkaplig frågeställning som har anknytning till verksamheten. Studenten ansvarar för att ordna en praktikplats. Kursansvarig ska godkänna praktikplatsen innan studenten registreras på kursen. Eventuella kostnader förenade med de verksamhetsanknutna studierna står studenten för själv.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)