Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU)

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursens två moduler VFU 1, 15 hp, genomförs under termin 5 och VFU 2, 15 hp, genomförs under termin 6.

Kursen om totalt 30 hp, omfattar totalt 76 heldagar som fördelas jämnt över de två terminerna. Undantag från en jämn fördelning av undervisning kan göras om särskilda skäl föreligger. Vid tillgodoräknande av VFU 1 genomförs 40 heldagar (VFU 2) under termin 5.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare