"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Verksamhetsförlagd utbildning inom livsmedelssäkerhet

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I den här kursen får studenterna, genom praktik på en arbetsplats, möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom området livsmedelssäkerhet. Verksamhetsområdet kan bland annat studeras med avseende på inspektion, utredning, planering, undersökning, mätning, provtagning och utbildning. Praktikplatsen kan vara förlagd på annan ort än studieorten och då utgår en viss ekonomisk ersättning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)