Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vetenskap och samhälle genom historien

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt över den västerländska vetenskapshistorien från 1600-talets vetenskapliga revolution till dagens så kallade kunskapssamhälle. Kursen belyser hur vetenskaperna speglar sin tid och kontext, samtidigt som de också är med och omskapar vårt samhälle och vår kultur. Frågor som behandlas är olika discipliners framväxt, förhållandet vetenskap-teknik, vetenskap-religion, vetenskap-politik, vetenskap-medier, samt den moderna forskningsnationens etablering. Det ryms också inslag som tar upp frågor om hur vi studerar vetenskapshistoria, och vad det innebär att förstå vetenskapen ”på dess egna villkor”.

När ges denna kurs?

Kursen ges inte varje läsår och har inte något planerat kurstillfälle ännu men kontakta gärna studievägledaren i idéhistoria om du är intresserad av denna kurs så hjälper vi dig i dina studieplaner.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Jenny Eklöf