Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Vetenskaplig metod

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen inriktas mot fördjupade kunskaper om kvalificerade forskningsmetoder med särskild tonvikt på ledarskap och organisationsområdet. Stor vikt läggs vid praktiska tillämpningar avseende forskningsprocessen – problemdefinition och avgränsning, forskningsdesign, datainsamling, databearbetning av relevanta datamaterial samt presentation av dataanalyser. Kursen syftar till att ge studenterna avancerade kunskaper inom dessa områden och förse dem med användbara teoretiska och praktiska verktyg inför efterföljande moment samt yrkeslivet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen