Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vetenskaplig metod i socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger kunskap om forskningsmetodik och vetenskapligt förhållningssätt med särskilt fokus på forskning i socialt arbete. Det huvudsakliga innehållet rör frågor om forskningsdesign och tillämpning av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt strategier för bearbetning och analys av data. Kursen avhandlar även olika vetenskapsteoretiska ansatser och deras påverkan för val av forskningsdesign och metod. Ett ytterligare avsnitt rör hur forskningens kvalitet kan granskas utifrån aspekter som t.ex. koherens, tillförlitlighet och etik. Principer för vetenskapligt kritiskt tänkande tillämpas under kursen även på professionellt socialt arbete.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)