Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vetenskaplig teori och metod

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

I kursen behandlas vetenskapsteori samt vetenskapsteoretiska och metodiska förhållningssätt. I kursen presenteras och problematiseras metoder för insamling av material och empiri såsom intervju, observation och enkät, samt metoder för gestaltande arbete inom en vetenskaplig kontext. Ett urval tillämpas och problematiseras i mindre övningsuppgifter. Litteratur- och informationssökning behandlas liksom granskning av vetenskapliga arbeten. I kursen ingår även övningar i att planera det kommande examensarbetet på magisternivå, vilket bl.a. innebär att upprätta en forskningsplan.

Magisterkursen bedrivs på avancerad nivå och ansvarig institution är Institutionen för estetiska ämnen. I kurserna kan studierna inriktas antingen mot estetiska ämnen med gestaltning som en del av slutexaminationen, eller mot estetiska ämnen med en mer allmänt hållen utbildningsvetenskaplig inriktning. Studietakten är på halvfart och kursen bedrivs som en distanskurs med 2 träffar per termin. Efter avslutade och godkända magisterkurser om sammanlagt 60 hp kan magisterexamen utfärdas i huvudområdet Pedagogisk yrkesverksamhet efter ansökan till examensenheten vid Umeå universitet.

Anmälan och behörighet

Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen har två obligatoriska kursträffar på campus, Umeå universitet. Varje träff omfattar 1-2 dagar.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande inkluderande examensarbete om 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-66304

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)