"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vetenskapliga metoder i geografi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till vanliga statistiska metoder som används av naturvetare. I detta ingår planering av undersökningar: vilka variabler som bör mätas, när mätningarna bör ske och hur urvalet av stickprov bör göras. Kursen ger också kunskaper om olika kvalitativa metodtraditioner inom geografisk forskning. Forskningsprocessens steg i användandet av kvalitativ metod behandlas från forskningsdesign, insamling av material till analys.

 

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Ulla Carlsson-Granér