"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vetenskapligt projekt inom biomedicinsk laboratorievetenskap

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

I kursen ingår kritisk granskning av ett examensarbete samt litteratursökning av relevant litteratur. Kursen omfattar dessutom en individuell experimentell eller klinisk studie inom ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen studeras forskningsprocessen, vilket omfattar planering och utförande av ett experimentellt eller kliniskt arbete, bearbetning, resultatsammanställning, tolkning och analys. Detta redovisas skriftligen i en uppsats samt med en muntlig presentation.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Victoria Heldestad