Hoppa direkt till innehållet

Vindkraftteknik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2016

Om kursen

Lokalisering av vindkraftverk: Vindens meteorologi (uppkomst, årsvariationer, höjdberoende, topografins betydelse), vindkarteringar; Datorbaserade produktionsberäkningar.

Teknik: Typer av kraftverk, kraftverksdesign, turbiner och turbinutformning, växellåda och transmission, olika typer av generatorer; Stall- och pitchreglering; Torn, fundament och el-anslutning till nät; Styrsystem.

Samhällets regler och ekonomi: Plan- och bygglagens och miljöbalkens regler vid etablering; Hänsynsregler och MKB; Miljöpåverkan från vindkraft (t ex buller, landskapsbild och djurliv); Ekonomiska kalkyler; Småskalig vindproduktion.

Anmälan och behörighet

Vindkraftteknik, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2016 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2016, vecka 35

Slutar

Vecka 44, 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Energikällor, 15 hp (5EN042) eller Uthållig energiteknik, 15 hp (5EN048) eller motsvarande.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-54413

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2016. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för kursen är: Catharina Åhgren, studievägledare

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen