Hoppa direkt till innehållet

Vindkraftteknik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Lokalisering av vindkraftverk: Vindens meteorologi (uppkomst, årsvariationer, höjdberoende, topografins betydelse), vindkarteringar; Datorbaserade produktionsberäkningar.

Teknik: Typer av kraftverk, kraftverksdesign, turbiner och turbinutformning, växellåda och transmission, olika typer av generatorer; Stall- och pitchreglering; Torn, fundament och el-anslutning till nät; Styrsystem.

Samhällets regler och ekonomi: Plan- och bygglagens och miljöbalkens regler vid etablering; Hänsynsregler och MKB; Miljöpåverkan från vindkraft (t ex buller, landskapsbild och djurliv); Ekonomiska kalkyler; Småskalig vindproduktion.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för kursen är: Catharina Åhgren, studievägledare

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen